WhatsApp
Yükleniyor...

Üyelik Sözleşmesi

Web tasarım, firmanızın internetteki kurumsal arayüzüdür. Web tasarım, işlevsel yönden kolay kullanımı, sade ve kolay erişilebilir içeriği ile sizin interaktif ortamdaki kimliğinizdir.

Anasayfa Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

OXOBEE Creative Agency'nin üyelik sözleşmesi aşağıdaki şekildedir:

Madde 1 - Taraflar Bu sözleşme, OXOBEE Creative Agency ("Şirket") ile aşağıdaki kişi arasında imzalanmıştır:

Adı Soyadı: Adresi: Telefon: E-posta:

Madde 2 - Konu Bu sözleşme, Şirket'in sunduğu hizmetlerden yararlanmak isteyen kişinin üyelik şartlarını kabul ettiğini ve bu şartlar doğrultusunda Şirket'ten hizmet alabileceğini kabul ettiğini belirtmektedir.

Madde 3 - Üyelik Şartları Üyelik şartları aşağıdaki gibidir:

 • Şirket'in sunduğu hizmetlerden yararlanmak için, kişinin 18 yaşından büyük olması gerekmektedir.
 • Kişi, üyelik başvurusunu Şirket'in web sitesi veya ofislerinden yapabilir. Başvuru esnasında, kişiden belirtilen kişisel bilgileri vermesi istenecektir.
 • Kişi, başvuru esnasında verdiği kişisel bilgilerin doğru ve güncel olduğunu beyan etmekle yükümlüdür.
 • Şirket, başvuru esnasında verilen bilgilerin doğruluğunu kontrol etme hakkına sahiptir. Verilen bilgilerin doğru olmadığı tespit edilirse, Şirket üyeliği reddetme hakkını saklı tutar.
 • Üyelik başvurusu kabul edilen kişi, Şirket'in sunduğu hizmetlerden yararlanma hakkına sahip olur.
 • Üyelik süresi, üyelik başvurusunun kabul edildiği tarihten itibaren başlar ve bir yıl geçerlidir.
 • Üyelik süresinin bitiminde, kişi, Şirket'in belirlediği yenileme bedelini ödeyerek üyeliğini yenileyebilir.

Madde 4 - Hizmetler Şirket'in sunduğu hizmetler aşağıdaki gibidir:

 • Reklam ve pazarlama hizmetleri
 • Grafik tasarımı hizmetleri
 • Dijital pazarlama hizmetleri
 • Web sitesi tasarımı ve geliştirme hizmetleri

Madde 5 - Ücretlendirme Şirket'in sunduğu hizmetlerden yararlanmak isteyen kişi, Şirket'in belirlediği ücreti ödemekle yükümlüdür. Ücretler, hizmetin türüne ve süresine göre değişebilir. Ücretler, Şirket'in web sitesinde veya ofislerinde ilan edilir.

Madde 6 - İptal ve İade Kişi, hizmeti kullanmadan önce iptal etmek

veya iade talebinde bulunmak istediği takdirde, Şirket'in belirlediği prosedürleri takip etmek zorundadır. İptal veya iade talepleri, hizmetin türüne ve süresine göre farklılık gösterebilir.

Madde 7 - Gizlilik ve Güvenlik Kişisel bilgiler, Şirket'in gizlilik politikasına uygun olarak saklanacaktır. Şirket, üyelerinin kişisel bilgilerini üçüncü taraflarla paylaşmayacak veya satmayacaktır. Şirket, üyelerin bilgilerinin güvenliği için gerekli önlemleri alacaktır.

Madde 8 - Sorumluluklar Kişi, bu sözleşme şartlarına uymakla yükümlüdür. Şirket, üyelerin hizmetlerini kullanmalarından doğacak herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. Şirket, üyelerin hizmetleri kötüye kullanması durumunda üyeliği askıya alabilir veya iptal edebilir.

Madde 9 - Değişiklikler Şirket, bu sözleşmede değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, Şirket'in web sitesinde veya üyelere e-posta yoluyla bildirilecektir.

Madde 10 - Çözüm Yolları Bu sözleşmeden doğabilecek anlaşmazlıkların çözümü için taraflar, öncelikle anlaşarak çözüm yolu bulmaya çalışacaklardır. Anlaşma sağlanamadığı takdirde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Madde 11 - Yürürlük Bu sözleşme, tarafların imzasıyla yürürlüğe girer ve bir yıl boyunca geçerlidir. Sözleşmenin süresi dolmadan taraflardan herhangi biri tarafından feshedilebilir. Fesih bildirimi, yazılı olarak veya e-posta yoluyla yapılmalıdır.

İşbu sözleşmenin onaylanması durumunda taraflar arasında karşılıklı anlaşmayla imzalanmış sayılır